DITTS herbergt 20 jaar ervaring in data/informatiegedreven organiseren, optimaliseren en innoveren.

Met succesvolle programma’s en transformaties in uiteenlopende sectoren zoals overheid, semi-publieke organisaties, financiële instellingen en verzekeringsbranche, de energiesector, retail, sport en vrije tijd. Al deze ervaringen hebben ons veel geleerd en bijgebracht. Tezamen vormen ze onze visie op data- en informatiegestuurd werken.

“Een goede business analyse vergt vaak 50% van de tijd aan voorbereiding, 20% voor de analyse en 30% van de tijd voor het goed overbrengen van de nieuwe inzichten aan het publiek van gebruikers en belanghebbenden.”

… maar ook:

DITTS is ervan overtuigd dat een goede datastrategie positief bijdraagt aan succesvol sturen op feiten. Een goede datastrategie start echter niet bij de data, maar bij de beslissingen. De informatiebehoefte bepaalt welke data er nodig is om in de praktijk vragen en twijfels om te zetten in betere, standvastige beslissingen.

Wil je meer weten over DITTS, over onze kijk op data, informatie en technologie, of ben je benieuwd naar onze manier van werken en wat we kunnen bijdragen aan jullie succes, neem dan contact op via:

Mail: info@ditts.nl

Telefoon: 06-82355784