DITTS is een modern adviesbureau met een verfrissende aanpak op datagedreven werken en organiseren.


Data stroomt door een organisatie en vormt het fundament voor het delen van informatie en voor adequate besluitvorming. Data vinden we in alle systemen waar we mee werken en dat vergt veel aandacht voor een consistente datahuishouding. Omdat data steeds vaker een rol speelt in cruciale organisatieprocesen is goed beheer steeds belangrijker geworden. Data management & governance zijn zodoende een vakgebied wat in belang toeneemt.


Informatie is een belangrijke voedingsbron voor talrijke, dagelijkse of strategische beslissingen. Informatie ontstaat als we data bewerken, analyseren en visualiseren. Dat vraagt om gedegen kennis van methoden en technieken van onderzoek en van data & business analyse. Met behulp van goede, betrouwbare en verifieerbare informatie komen we steeds dichter bij de werkelijkheid.


Technologie stelt ons in staat om data te verzamelen, op te slaan en beschikbaar te stellen voor analyse. Het biedt mogelijkheden om informatie te delen binnen en tussen organisaties, op ieder gewenst moment zelfs real-time. Met technologie zijn we in staat in toenemende mate complexe analyses uit te voeren en de uitkomsten ervan in de vorm van dashboards of visualisaties aan de organisatie aan te bieden.


Transformatie is gevraagd als een organisatie ambities ontwikkelt met datagedreven werken. Het vergt namelijk verandering in processen, in procedures en van mensen. Digitalisering is een sterke stimulans van datagedreven werken. Deze ontwikkeling betekent verandering en technologie draagt sterk bij aan deze transformatie. Maar zonder de verandering van mensen, zal een transformatie naar een datagedreven organisatie niet slagen.


Synergie ontstaat als de toegevoegde waarde aantoonbaar is van de juiste inzet en combinatie van middelen. Een succesvolle transformatie naar een datagedreven organisaties vergt een ambitieuze doch realistische strategie. Waarbij het belang van data, technologie en mensen steeds in de juiste balans blijft. Dit vraagt om goed leiderschap, wat aansluit bij de strategie en bij de ambitie naar een datagedreven organisatie.

Met data dichterbij de werkelijkheid